Hiện tại PHỞ CUỐN đã tạm ngưng phục vụ
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ